Governing Bodies / Managements

Founders of the college

Mrs. Kesharbai Kshirsagar

Founder

Navgan Shikshan Sanstha

Shri. Jayadattaji Kshirsagar

Architect of

Navgan Shikshan Sanstha

Dr. Bharatbhushan Kshirsagar

Secretary

Navgan Shikshan Sanstha

 

 

Management Committee

  1.  

Shri. Badge Vilas Rajram

President

  1.  

Shri. Pawar Vijay Dagdu

Vice President

  1.  

Dr. Kshirsagar Bhartbhushan Sonajirao

Secretary

  1.  

Shri. Pardeshi Dinesh Jaganath

Deputy Secretary

  1.  

Sow. Pangarkar Pushpatai Shridhar

Treasurer

  1.  

Shri. Pawar Rajendra Bhagwan

Member

  1.  

Smt. Adv. Mhaske Vandana Gautam

Member

  1.  

Sow. Joshi Prabhavati Prabhakar

Member

  1.  

Shri. Sayyad Jamil Khairuddin

Member

 

 

Governing Council

1.

Shri. Badge Vilas Rajram

President

2.

Dr. Kshirsagar Bhartbhushan Sonajirao

Secretary

3.

Shri. Pardeshi Dinesh Jaganath

Member

4.

Nominee of AICTE, RO

Member

5.

Mr. Saleem Younus Shaikh

Member (Industrial)

6.

Mr. Syed Amer Raqisuddin

Member